WANT TO DROP BY AND SEE US WORK WORK WORK?

Palatul Universul, str. Ion Brezoianu nr. 23-25, corp B, et. 5, sector 1, Bucuresti

WANT TO WORK WORK WORK FOR US?

send an email to loredana.dicu@bbdo.ro (HR Consultant)

WANT US TO WORK WORK WORK FOR YOU?

send an email to andreea.sandu@graffiti.bbdo.ro New Business Director

WANT US TO STOP THE WORK THE WORK THE WORK AND HAVE A PHONE OR AN EMAIL CHAT?

00 4021 316 02 00

WANT US TO STOP THE WORK THE WORK THE WORK AND READ YOUR FAX?

00 4021 316 02 07

Proiect „Start in cariera – Bune practici europene in consilierea profesionala a studentilor romani”

Ministerul Tineretului si Sportului in parteneriat cu Uniunea Studentilor din Romania, SIVECO Romania SA, SC LEAN PROJECT MANAGEMENT CONSULTING SRL, Universitatea „Titu Maiorescu”, SC GRAFFITI BBDO SA si European Board of Certified Counselors implementeaza incepand cu 14.04.2014, proiectul strategic „Start in cariera – Bune practici europene in consilierea profesionala a studentilor romani”, POSDRU/160/2.1/S/137360.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 20 de luni si este cofinantat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeste in oameni!”, Axa prioritara 2: “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul Major de Interventie 2.1. “Tranzitia de la scoala la viata activa”.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea si implementarea unor servicii de consiliere si orientare profesionala imbunatatite pentru un numar de 5000 de studenti cu scopul de a facilita insertia pe piata muncii sau motivarea acestora in vederea continuarii studiilor. Se vor dezvolta tehnici si metode de interventie noi si targetate pe specificul grupului tinta ce vor respecta standardele actuale aferente spatiului comunitar. Prin infiintarea a 13 centre de consiliere si orientare profesionala la nivel national si prin aplicarea de metode si tehnici noi de consiliere, atat in timpul cat si dupa terminarea proiectului, se va genera un efect pozitiv pe termen lung in ceea ce priveste activitatea de consiliere a studentilor. Mai mult, prin intermediul mediului on-line se va putea aplica principiul transferabilitatii informatiei, iar metodele si tehnicile de consiliere dezvoltate in cadrul proiectelor vor putea fi diseminate si catre alte grupuri de interes, spre exemplu, elevi.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Dezvoltarea serviciilor de orientare, consiliere si indrumare personalizate pentru studenti in vederea sprijinirii acestora la o tranzitie facila si cu efecte benefice pe termen lung de la scoala la viata activa;
  • Furnizarea de servicii si tehnici moderne, adaptate spatiului comunitar, de orientare, consiliere si indrumare personalizate pe specificul grupului tinta implicat in proiect;
  • Monitorizarea insertiei pe piata muncii sau a continuarii studiilor, persoanelor ce au beneficiat de servicii de consiliere, prin metode de comunicare moderne cu ajutorul solutiei software ce va fi implementata in cadrul proiectului.

Beneficiile aduse grupului tinta constau in servicii de consiliere si orientare profesionala, care vor permite o decizie informata a studentilor privind continuarea studiilor sau dobandirea unui loc de munca, precum si desfasurarea de excursii tematice ca activitati suport pentru serviciile de consiliere si orientare profesionala.

Proiectul contribuie astfel la indeplinirea obiectivului general al POSDRU prin derularea de actiuni ce vizeaza dezvoltarea capitalului uman si corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu cerintele pietei muncii, prin crearea si implementarea de proceduri si instrumente specifice, in vederea imbunatatirii accesului absolventilor si participarea viitoare a acestora pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva.
Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la:
Persoana de contact: Anca Frumusani

Telefon:+40 724 323 160
E-mail: anca.frumusani@graffiti.bbdo.ro